Haber Detayı
21 Ağustos 2019 - Çarşamba 10:36 Bu haber 1716 kez okundu
 
KAMUSEN KTAMS KAMU-İŞ İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS'A İSTEKLERİNİ SUNDULAR
Geçtiğimiz günlerde Girne Kaza Tapu Dairesinde yaşanılan, sahte vekaletname olayları ile ilgili olarak “tapu memurlarının haksız şekilde tutuklanmaları” KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ olarak bizleri derinden üzmüştür.
- Haberi
KAMUSEN KTAMS KAMU-İŞ İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS'A İSTEKLERİNİ SUNDULAR

Geçtiğimiz günlerde Girne Kaza Tapu Dairesinde yaşanılan, sahte vekaletname olayları ile ilgili olarak “tapu memurlarının haksız şekilde tutuklanmaları” KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ olarak bizleri derinden üzmüştür.  Özellikle yetkili, sorumluluklarını bilen, işlerini laikiyle ve özveriyle yapan Tapu memurlarının tutuklanmaları; Tapu Dairelerinde yıllardır dile getirilemeyen sorunların veya dile getirilipde çözüm bulunamayan olayların artık geri plana atılamayacağı ve devlet olarak bir çözüm bulunması zorunluluğunu bizlere göstermektedir. Bu yaşanılan olayla, özveriyle çalışan Tapu Memurlarını olumsuz etkilediği gibi toplumu da etkilemektedir. Tarifi olmayan güvensizlikler yaşanmaktadır. Söz konusu sorunların giderilmesi için devletin yeni birimler ve stratejiler hayata geçirilmesi artık elzem olmuştur.

Amacımız yaşanılan sıkıntıların minimize edilmesi hem çalışanın hemde vatandaşın daha büyük sıkıntılara girişiminin engellenmesidir. Şöyle ki !

 1-Vekaletnameler ile ilgili tüm sorumluluğun bölüşülmesi ve/veya azaltılması;

İçişleri Bakanlığında“vekaletnameler denetimi birimi” adı altında yeni bir birimin kurulmasını önermekteyiz.

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir bölgesinde atanmış tasdik memurunun imzasının olup olmadığının denetlenmesi,
 2. Tasdik memurunun onayladığı ve/veya tasdik ettiği belgeler veya kişilerin imzalarının huzurunda atılıp atılmadığı hakkında denetimin yapılması, 
 3. Gerektiği gibi pullanıp pullanmadığının tespit edilmesini düzenleyen yeni bir Tüzük çıkarılması ve bunun uygulatılması. Örneğin Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliklerinde yapılan, tasdiklenen vekaletnamelerin Dışişleri Bakanlığında onaylatılması gibi kendi ülkemizde de yapılan ve tasdiklenen vekaletnamelerin de İçişleri Bakanlığında kurulacak birimden onaylatılmasını talep etmekteyiz. (kurulacak bu birimin çalışmaları esası daha çok detaylandırılabilir)

2-Vatandaşa kolaylık olarak adlandırılan, tüm kazalarda bulunan Tapu Dairelerinin bina olarak yetersizlikleri ve Otomasyon sisteminin eksiklikleri nedeniyle “her işlemin her kazada yapılabileceği”  talimatınızın ileri bir döneme ertelenmesini talep etmekteyiz. “Yabancı Kaza İşlemleri” olarak adlandırılan bu tip işlemlerin kendi kazasında yani malın bulunduğu kazada yapılması daha güvenilir ve daha sağlıklı olabileceğini öngörmekteyiz.

*- Yabancı Kazada yapılacak bir devir işlemine Örnek:

Devrinin yapılmasını talep edilen taşınmaz malın ilk işlemi Rayiç Değerinin tespit edilmesidir. ilgili taşınmaz malın parasal değerinin tespit edilmesi ve devir işleminin harçlarının yani devlete yatırılacak paranın tespiti demektir. Tapu ve Kadastro Dairesi Otomasyon sisteminde yabancı kaza olarak değerlendirilmesi bölümü bulunmamaktadır. Bundan dolayı söz konusu taşınmaz malın rayiç değerini o malın bulunduğu kazasındaki Tapu Dairesinden telefoniyen talep etmektedir. Fiziki koşulların elverişsizliğinden ve iş yoğunluklarının sebepleriyle telefonla istenilen rayiç değerlerin aktarılması aşamasında yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Ya az bir değer algılanarak devleti zarara uğratılma riski doğmakta ya da fazla değer algılanarak vatandaşın fazla harç ödemelerine sebep vermektedir.

*- Örnek 2;

Yabancı bir kazaya ait olup devrinin yapılması istenilen taşınmaz malın ve/veya kayıtlı mal sahibinin kişisel olarak herhangi bir engelinin bulunmaması halinde olan Otomasyon sistemimizde yabancı kazalarda tam net olarak detayları görülememektedir. Taşınmaz malın bulunduğu kazasında otomasyonda görülmekte hatta engeli var ise memuru kırmızı yazılar ile uyarmaktadır. Yabancı kaza işlemlerinde bu işlem Otomasyonda yapılamayıp elde yapılarak işlem kabul edilerek söz konusu işlem ilgili kazasına gönderilip orada Otomasyona geçilmektedir. Bundan dolayı bir işlem için her iki kazada işlem görmektedir. Bir işlem için iki farklı kazada işlem yapılmasına sebep olmaktadır. Eğer yabancı kaza işleminde ilgili taşınmaz malda herhangi bir engel görülürse, detayları görülmediği için işlemi yapacak kişileri taşınmaz malın ilgili kazasına gönderilmektedir. Böyle bir durumda da vatandaşı iki farklı kazaya gönderme olmakta ve vatandaş için zaman kayıplarına neden olmaktadır. Henüz daha bu yönlerde şikayet gelmemesi demek bundan sonra da olmayacak anlamına da gelmez. Geç olmadan bu yöndeki tedbirlerin alınmasını ve Otomasyon un eksiklikleri tamamlanana kadar“Yabancı Kaza İşlemlerinin” durdurulmasını talep etmekteyiz.

 1. 44/88 sayılı Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası’nın günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi için eksikliklerinin giderilmesini,
 1. Yeni kadroların oluşturulmasını,
 2. Kadrolarda çalışan sayılarının artırılmasını,
 3. Harita, kadastro ve tapu memurlarında aranacak vasıflarda üniversite mezuniyetinin aranmasını,
 4. Yapılacak işlemlere bilgisayar ve internet işlemlerinin da eklenmesini,
 5. Güzelyurt ve İskele Kazalarının da bu yasaya eklenmelerini,
 6. Randevu sisteminin getirilmesini ve bununla ilgili yasal mevzuatların söz konusu yasa içerisine eklenmesini.
 7. Veznedar kadrolarının eklenmesi,
 8. Harita, Kadastro ve Tapu memurlarına, işlerin aksamayacağı şekilde belli aralıklarda hizmet içi eğitim verilmesinin eklenmesini.
 9. Eğitimi verecek kişilerin emekli tapu müdürleri olabileceğinin eklenmesini talep etmekteyiz.
 1. Kaza Tapu Dairelerinin ayrı ayrı fiziki koşullar açısından yetersiz olduğunu görmekteyiz. Ve yaşanılan sıkıntıların belli bir oranını da bu sorunun oluşturduğunu öngörmekteyiz.
 1. Alınan evrakların ve yapılacak işlemin kontrolünün bir sorumlu memur tarafından sağlıklı yapılabilmesi için o memurun kendisine ait ayrı bir odası bulunması gerekmektedir. Sorumlu memur, vatandaş işlemlerinin yapıldığı yerde ve/veya vatandaşın işleminin kabul edilen yerde kontrol yapılması ile gürültü faktörünün etkisi altında kalınmaktadır. Kontrol edilecek evrakları sağlıklı kontrol edememektedir. Yine işlemlerinin sorgulanması için çalınan telefonlara da cevap verilerek, sorumlu memur tüm bu olumsuzluklardan etkilenerek dikkat eksikliğine ve motivasyon sorununa maruz kalmaktadır. Evrak kontrollerini sağlıklı yapamamaktadır.
 2. Tahsilatlarının düzgün ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için vezne bölümünün kapalı bir alanda olması gerekmektedir.
 3. Randevu sisteminin uygulanması gerekmektedir. Kontrollerin önceden yapılması ve evrakların hazır olması ile devirin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bununla ilgili yasal çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
 1. Fasıl 39 Tasdik Memurluğu Yasası uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından atanan tasdik memurlarına, atamayla ilgili kriterlerin getirilmesi gerekmektedir. Atanan tasdik memurlarına düzenlenmesi yapılabilecek evrakların nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve kimin veya kimlerin imza atma yetkisinde olduğu ve ne şekilde tasdik yapılacağı hakkında eğitimlerin de verilmesi gerekmektedir.
 2. Özellikle vekalet ve devir işlemlerinde bu görevi yapan tapu memurunun işlem sonrası ilgili amirinde onayından geçmesi ve o amirinde sorumluluk altına girmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize, onayınıza ve uygulamaya geçmesindeki talimatlarınıza saygı ile arz olunur.

 

                   Metin Atan                                             Güven Bengihan                             Ahmet Serdaroğlu

       KAMUSEN Genel Başkanı                              KTAMS Başkanı                              KAMU-İŞ Başkanı

Kaynak: Editör:
Etiketler: KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, İÇİŞLERİ, BAKANI, AYŞEGÜL, BAYBARS'A, İSTEKLERİNİ, SUNDULAR,
Yorumlar
Haber Yazılımı